Praca z coachem – poszerz zakres swoich kompetencji

Usługi

Potrzebujesz skontaktować się z coachem Kraków? Zajrzyj tu.

Sektor zatrudnienia w ostatnich latach jest niezwykle konkurencyjny i wymaga regularnego dopasowywania się do jego aktualnych warunków. Z tej przyczyny tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty indywidualnego pracownika, lecz również efektywna organizacja pracy wieloosobowych zespołów pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wspomóc się wiedzą jakie posiada doradca zawodowy.

Kto korzysta ze wsparcia coacha kariery?

Doświadczony coach kariery służy pomocą w poszerzeniu zakresu umiejętności jednostki, przygotowuje ją na kolejne wyzwania zawodowe i zachodzące zmiany. Dzięki temu może ona znacznie szybciej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale także kreuje ciekawsze perspektywy kariery. Coach ogniskuje swoją uwagę na aspiracjach oraz postanowieniach klienta, stąd sesje z nim każdorazowo są spersonalizowane, ukierunkowane na wykonanie ustalonych zadań. Kto często korzysta z sesji coachingowych? Są to w głównej mierze menedżerowie oraz prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną rozwijać własne kompetencje w obszarze kierowania i organizacji pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – pierwsze spotkanie oraz poznanie ambicji klienta

Fundamentem owocnej w pozytywne skutki pracy z coachem kariery, jest szczegółowe poznanie klienta. W związku z tym inicjujące spotkanie z coachem koncentruje się na dokładnym wyznaczeniu oczekiwań oraz aspiracji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, najdotkliwszych klęsk i najważniejszych sukcesów zawodowych. Pozwala to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie doradztwo czy coaching oraz wybrać ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do uzyskania zaplanowanych rezultatów. Pierwsze spotkanie nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można nawiązać kontakt przez telefon albo internet. Po ukończeniu uzgodnionej liczby sesji coach przygotowuje podsumowanie. Wskazuje w nim, które postanowienia zostały osiągnięte, a także gdzie ewentualnie potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]