Nakazane prawem badania wysokościowe

Dbanie o zdrowie Usługi

Badania wysokościowe Bielsko Biała - poznaj więcej szczegółów o tych usługach.

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów ponad podłogą czy ziemią. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale również pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych zawodów. Jak wyglądają takie badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z używaniem właściwych akcesoriów, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być niebezpieczna. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi bądź mające kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu neurologii, okulistyki i laryngologii (co ma wykryć kłopoty z błędnikiem i równowagą). Badania wykonuje się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można też wykryć schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba martwić się, iż niezbędne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, gdyż jest możliwość wykonania wszystkich testów nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Pamiętając, iż w trakcie wykonywania pracy stan zdrowia może się pogorszyć, a także, że tak stanowi prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż 50 lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im co 12 miesięcy.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]