Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Usługi

Co powinieneś wiedzieć o tłumaczenia rosyjski Kraków?

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia studiów czy też pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji bądź Białorusi. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]