Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Usługi

Na https://tlumaczalnia.pl/ceny/ znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia tłumacze realizują tysiące zwykłych i specjalistycznych przekładów na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i zwykłych obywateli.

Pomimo, iż w internecie bez trudu można wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, wciąż nic nie zastąpi pracy wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nieraz wymagane, np. jeżeli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Czas wykonania, język, typ tłumaczenia – to wpływa na końcową cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacimy za translację tekstu wpływ mają wyliczone poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest de facto o kilkanaście procent tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niderlandzki, angielski) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie na pewno tańszy niż translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (np. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w dokumencie tematy. Translacja umów handlowych, prac akademickich czy podręczników medycznych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, ale także odpowiednią wiedzę, żeby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji niepożądanych pomyłek.

Dlaczego przekład uwierzytelniony to większy koszt?

Należy zaznaczyć, że przekład różnego typu dokumentów jak np. paszport albo świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy przekład wykonano z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli często mają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, z kolei w przypadku nieodzowności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]