Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Usługi

Dowiedz się więcej o badaniach operatorów Bielsko.

Do pracy w różnego typu zawodach potrzebne są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy kandydat je posiada, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w dużej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w jakim zamierza pracować badany. Inne badania przeprowadzane są w przypadku prawników, odmienne natomiast dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania są zlecane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć parę słów o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich specyfikę i jakie zdolności są w ich czasie najważniejsze.

Przepisy a badania operatorów

Terminy przeprowadzania oraz rodzaj badań operatorów wózków paletowych i pozostałych maszyn stosowanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 lub 4 lata, poza kandydatami po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania badań co 24 miesiące. Powinniśmy jednak pamiętać, że wygląd testów może być zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je psycholog uzna, iż konieczne są dodatkowe testy lub niektóre elementy są w danym wypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test sprawdzający możliwości intelektualne. Później przeprowadzane są badania na refleks, opierające się zwykle na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy możliwości postrzegania odległości i wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]