Badania psychologiczne kierowców – dla kogo?

Usługi

Potrzebujesz dowiedzieć się, komu zlecić badania psychotechniczne Kęty? Na co czekasz? Koniecznie sprawdź www.bielskobadania.pl.

Badania psychotechniczne kierowców są wykonywane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają badania i co dokładnie weryfikują? Jakie przyrządy są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do pierwszej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D+E. Do testów podchodzą też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają umiejętność koncentracji

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności kandydaci podchodzą do części teoretycznej. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, szybkość działania oraz cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. kabinę ciemniową, miernik czasu reakcji oraz aparat krzyżowy. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]