Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Finanse i rachunkowość

Na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/ znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o przelewie należności za wykonane usługi lub sprzedane towary. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze działająca firma może stracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków na czas i w rezultacie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Ze względu na wspomniany powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne sygnowanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga skrupulatnego pilnowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie przelewów wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu oraz redukcję niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]