automatyczna windykacja należności

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Finanse i rachunkowość

Jest sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Regularne przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Kiedy ta droga dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia taką samą ilość faktur i paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony we wskazanym czasie z pewnością wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – przypomnienie o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może ustawić indywidualne harmonogramy działań podejmowanych względem opieszałych klientów, definiując m.in. przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeżeli wypunktowane wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach skutkuje także istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]