Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

Finanse i rachunkowość

Szybki bezpłatny generator not księgowych online

Przedsiębiorcy wcześniej lub później zazwyczaj napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z etapów procedury upominawczej czy wystawiać bezzwłocznie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, a gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych często przez lata dobrych relacji partnerskich. Wszak przyczyną poślizgu w przelaniu należności za fakturę może być jednorazowe niedopatrzenie lub chwilowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, gdy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności, które posiada również skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]