Rodzaje kontenerów na odpady

Budownictwo Robienie zakupów

Potrzebujesz hakowców? Odwiedź ten adres.

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane podczas różnych prac budowlanych i remontów, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z składowaniem i przewozem śmieci. By ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]