Komu powierzyć izolację fundamentów i dlaczego to niezbędne?

Budownictwo Usługi

Osłona fundamentów przed niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje osłabienia ich struktury, a wykwity pleśni i grzybów za czasem odbiją się niekorzystnie na zdrowiu mieszkańców.

Kto przeprowadzi izolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zlecić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnej sytuacji. Wszak zastosowanie odpowiednich technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest również szczegółowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można zbadać czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po opadach fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody zabezpieczenia fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią wykorzystuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zablokuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie izolacji fundamentów również wypada powierzyć profesjonalistom, bo częstym błędem niewykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też zastosowanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych własności wodochronnych. Nieodpowiednie wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią może powodować, że będzie ona nieskuteczna.