Hydroizolację zaplanuj zanim rozpoczniesz budowę

Budownictwo Usługi

W trakcie budowy każdego obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, jak również doprowadzić do rozwoju chorobotwórczych grzybów i pleśni.

Które fragmenty budynku trzeba chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie należy zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, piwnice, dachy, balkony i tarasy zielone, a więc te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z lub opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki warto użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z cegły, pustaka wypalanego czy dziurawki poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, żeby każda warstwa miała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Istotne jest, by projektowanie hydroizolacji, powierzyć kompetentnej ekipie, mającej długoletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, inwestorzy i deweloperzy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w toku prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących, taśm PVC czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zlecenie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi inwentaryzacją, naprawą oraz uszczelnieniem przecieków wody, naprawą tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.